Product was successfully added to your shopping cart.

Rufescens Skirt (Beige)

Quick Overview

กระโปรงส้ัน สีชมพู ความยาวเข่า ผ้า Newpepe เนื่อดี อยู่ทรงไม่ยับง่าย ขอบเอวแทรกระบายตัวผ้า ตกแต่ง
เย็บกดเส้นรังดุม ต่อระบายชายกระโปรง สวมใส่สบายสามารถนำไป match กับชิ้นอื่น create look
ใหม่ได้หลาย look

Size = Waist”-Hip”-Length
XS = 24"-35”-18.5”
S = 26"-37”-18.5”
M = 28"-39”-18.5"
L = 30"-41”-18.5”
฿4,290.00

Availability: In stock

* Required Fields

฿4,290.00