Product was successfully added to your shopping cart.

Farrah Dress

Quick Overview

เอื้อมหัวใจสีแดงสายเดียวกระโปรง
อกรูปหัวใจแต่งรูดระบายผ้าตัวรอบหัวใจ
ด้านในปักเดินเส้น Wila ด้วยลูกไม้ลีแดง
สายเดียวสามารถปรับสายได้ตามความต้องการ
ตัวกระโปรงมีกระเป๋าข้างสองข้่างแต่งรูกระบาย
ผ้าตัวด้านหน้า ตัดต่อตัวกระโปรงสามชั้นแต่ละชั้น
แทรกรูดระบายผ้าตัว

Size = Waist”-Hip”-Length
XS = 24” -42” -44”
S = 26” -44” -44”
M = 28” -46” -44”
L = 30” -48” -44”
฿3,990.00

Availability: Out of stock